HÌNH THỨC THANH TOÁN

Để thuận tiện cho Quý khách khi mua hàng tại hệ thống mens.vn. Chúng tôi đã áp dụng các phương thức thanh toán:

1. Chuyển khoản ngân hàng

Quý khách có thể chuyển khoản qua các tài khoản sau:

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank – Chi nhánh Thăng Long.
Tên chủ tài khoản: Trần Đức Duy
Số tài khoản: 0491001486820

Ngân hàng kỹ thương Việt Nam – Techcombank
Tên chủ tài khoản: Trần Đức Duy
Số tài khoản: 19026751967012

2. Ví điện tử MoMo:

Thanh toán thông qua ví điện tử momo Quý khách chỉ cần:

Số điện thoại: ******9722
Tên chủ tài khoản: Trần Đức Duy

Bước 1: Mở ứng dụng MoMo
Bước 2: Chọn “Quét mã” và quét mã code đơn hàng vừa tạo trên mens.vn
Bước 3: Bạn sẽ tự Nhập số tiền cần thanh toán và Mã đơn hàng trong Lời nhắn (Không ghi gì thêm).  Nhấn “Chuyển tiền”, chọn tiền dư trong ví hoặc tài khoản ngân hàng liên kết, thanh toán xong.
Bước 4: Quay lại trang vừa tạo đơn hàng trên mens.vn, Chọn “Tôi đã thanh toán xong“.

3. Ví điện tử ZaloPay

Số điện thoại: ******9722
Tên chủ tài khoản: Trần Đức Duy

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo Pay
Bước 2: Chọn “Thanh Toán” và quét mã code đơn hàng vừa tạo trên mens.vn
Bước 3: App sẽ tự điền Số tiền và Mã đơn hàng trong Lời nhắn (Không ghi gì thêm). Nhấn “Tiếp tục“, chọn tiền dư trong ví hoặc tài khoản ngân hàng liên kết, Chọn “Xác thực giao dịch“.
Bước 4: Quay lại trang vừa tạo đơn hàng trên mens.vn, Chọn “Tôi đã thanh toán xong”.

4. Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Quý khách “tích” vào ô Thanh toán khi nhận hàng (COD), sau đó nhấn nút “Đặt hàng” để hoàn tất mua sắm.

Để thuận tiện cho Quý khách khi mua hàng tại hệ thống mens.vn. Chúng tôi đã áp dụng các phương thức thanh toán:

1. Chuyển khoản ngân hàng

Quý khách có thể chuyển khoản qua các tài khoản sau:

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank – Chi nhánh Thăng Long.
Tên chủ tài khoản: Trần Đức Duy
Số tài khoản: 0491001486820

Ngân hàng kỹ thương Việt Nam – Techcombank
Tên chủ tài khoản: Trần Đức Duy
Số tài khoản: 19026751967012

2. Ví điện tử MoMo:

Thanh toán thông qua ví điện tử momo Quý khách chỉ cần:

Số điện thoại: ******9722
Tên chủ tài khoản: Trần Đức Duy

Bước 1: Mở ứng dụng MoMo
Bước 2: Chọn “Quét mã” và quét mã code đơn hàng vừa tạo trên mens.vn
Bước 3: Bạn sẽ tự Nhập số tiền cần thanh toán và Mã đơn hàng trong Lời nhắn (Không ghi gì thêm).  Nhấn “Chuyển tiền”, chọn tiền dư trong ví hoặc tài khoản ngân hàng liên kết, thanh toán xong.
Bước 4: Quay lại trang vừa tạo đơn hàng trên mens.vn, Chọn “Tôi đã thanh toán xong“.

3. Ví điện tử ZaloPay

Số điện thoại: ******9722
Tên chủ tài khoản: Trần Đức Duy

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo Pay
Bước 2: Chọn “Thanh Toán” và quét mã code đơn hàng vừa tạo trên mens.vn
Bước 3: App sẽ tự điền Số tiền và Mã đơn hàng trong Lời nhắn (Không ghi gì thêm). Nhấn “Tiếp tục“, chọn tiền dư trong ví hoặc tài khoản ngân hàng liên kết, Chọn “Xác thực giao dịch“.
Bước 4: Quay lại trang vừa tạo đơn hàng trên mens.vn, Chọn “Tôi đã thanh toán xong”.

4. Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Quý khách “tích” vào ô Thanh toán khi nhận hàng (COD), sau đó nhấn nút “Đặt hàng” để hoàn tất mua sắm.